ساخت و نصب آمفی تئاتر پروژه ایران مال

فولاد پارس آشتیان پروژه‌های انجام شده پروژه ها ساخت و نصب سوله های جنرال مکانیک مشخصات پروژه کارفرما: جنرال مکانیک وزن: 300 تن محل اجرا: احمد آباد مستوفی سال اجرا: 1394 قبلی بعدی فولاد پارس آشتیان سایر پروژه‌ها

ساخت و نصب پروژه تاپکو

فولاد پارس آشتیان پروژه‌های انجام شده پروژه ها ساخت ونصب پروژه تاپکو مشخصات پروژه کارفرما: تاپکو وزن: 500 تن محل اجرا: فرودگاه پیام سال اجرا: 1399 – 1398 قبلی بعدی فولاد پارس آشتیان سایر پروژه‌ها همه پروژه ها بارگذاری بیشتر همه پروژه ها بارگذاری بیشتر

ساخت و نصب آمفی تئاتر پروژه ایران مال

فولاد پارس آشتیان پروژه‌های انجام شده پروژه ها ساخت و نصب آمفی تئاتر پروژه ایران مال مشخصات پروژه کارفرما: ایران مال وزن: 2000 تن محل اجرا: تهران – انتهای همت غرب سال اجرا: 1398 – 1395 قبلی بعدی فولاد پارس آشتیان سایر پروژه‌ها پروژه ها معماران کاتالیست